Day: February 4, 2019

#Antifeminisme #Kvinners #Rettigheter

Antifeminisme

0

Som med de fleste andre store sosiale bevegelser her i verden, har også feminismen opplevd negative reaksjoner. Antifeministiske bevegelser har eksistert helt siden feminismens begynnelse og har tatt flere forskjellige former opp igjennom tidene. Til tross for dette, har de […]

#Kvinners #Rettigheter

De feministiske sexkrigene

0

Uttrykket “sexkrigene” brukes for å beskrive en konflikt som begynte blant forskjellige feministiske grupperinger på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, og som fortsatt pågår den dag i dag. Konflikten oppstod etter at feministene delte seg inn i to […]

#kroppsaksept #Kvinners #Rettigheter

Fettfeminisme

0

Fettfeminisme – også kalt kroppspositiv feminisme – er en type feminisme som går sammen med kroppsakseptbevegelsen og tar for seg hvordan kvinnehat og forakt for overvekt ofte henger sammen. Kroppspositive feminiser tar til orde for aksept for kvinner av alle […]