Det som i økende grad blir kalt den fjerde bølgen av feminisme, refererer til den økte oppmerksomheten rundt kvinnesaker fra 2012. Den fjerde bølgen av feminisme karakteriseres av utstrakt bruk av sosiale medier og av at den hovedsakelig tar for seg seksuell trakassering av kvinner og vold mot kvinner. Selv om en skulle tro at det ikke lenger var nødvendig med kvinnekamp etter tre bølger med feminisme, har den fjerde bølgen av feminisme sitt utspring i frustrasjon over at visse kvinnefiendtlige holdninger fortsatt eksisterer – selv i egalitære vestlige samfunn. Den fjerde bølgen av feminisme tar for seg seksuell trakassering av kvinner på gaten og arbeidsplasser, samt ved universiteter. Blant sakene som har vekket størst oppmerksomhet, finner man beskyldningene mot den britiske underholderen Jimmy Savile, som det viste seg at hadde voldtatt en rekke barn og i tillegg tatt seg inn på en gravplass der han skal ha hatt sex med lik. En annen stor sak fra sammen år var de mange gjengvoldtektene som har tatt plass i India, og undertrykkelsen kvinner i det indiske samfunnet utsettes for daglig. En annen svært stor sak fra inneværende år, dreide seg om komikeren Bill Cosby, som hadde dopet og voldtatt en rekke kvinner. En minst like stor skandale angikk Harvey Weinstein, som blant annet skal ha utnyttet sin sterke posisjon i Hollywood til å gi kvinner filmroller i bytte mot seksuelle handlinger. Det er også en sak som fortsatt er under utrulling, som dreier seg om beskyldninger om at en rekke mektige politikere i Storbritannia skal ha voldtatt barn i all hemmelighet. Som om ikke dette skulle være nok, har en rekke kjente personer fra underholdningsindustrien ha blitt utsatt for beskyldninger om at de har seksuelt trakassert kvinner – dette gjelder blant annet den høyt elskede komikeren Louis CK. Dette ble kjent som “#metoo”-bevegelsen, der kvinner ble oppfordret til å snakke åpent om deres opplevelser med å ha blitt seksuelt trakassert. Det var imidlertid ikke bare kvinner som ble påvirket av metoo-bevegelsen – Kevin Spacey ble blant annet utsatt for beskyldninger om at han skal ha voldtatt en mindreårig gutt, og fikk som resultat ikke fortsette i rollen sin i den populære TV-serien House of Cards.

En av tingene som gjør at den fjerde bølgen av feminisme skiller seg fra de andre bølgene, er at den blir ledet an av kvinner som ofte er svært unge – mange av de som har vært med på bølgen har vært i 20-årene, og aktivismen har i all hovedsak tatt plass på sosiale medier som Twitter, Facebook og Youtube. Til tross for det økte fokuset på trakassering på gaten og arbeidsplassen, har den fjerde bølgen av feminisme også fokusert på saker som man kjenner igjen fra de andre bølgene, som for eksempel kroppsskamming og objektifisering av kvinner i media. Enkelte av feministene som har ledet an bevegelsen, som Anita Sarkeesian, har fokusert på hvordan kvinner ofte blir negativt fremstilt i videospill og utsatt for urealistiske standarder i forhold til hvordan de burde se ut – kvinner i videospill har blant annet ofte svært smale midjer og store bryster, som ikke ville kunne oppnås naturlig av de aller fleste kvinner. En annen ting som har stått i fokus, er hvordan kvinner ofte blir utsatt for svært grov hetsing i diverse kommentarfelt på internett. Det har også blitt skrevet mye om såkalt “mansplaining”, som er måten menn ofte snakker ned til kvinner på. Mange av feministene fra den fjerde bølgen har argumentert at kvinner blir ansett som å være frekke og ufine dersom de uttrykker seg i samme ordelag som menn, som er noe de aller fleste menn nok ikke hadde tenkt på før.

 

Som de andre bølgen av feminisme, har heller ikke den fjerde bølgen vært uten sine kontroverser og kritiske røster – enkelte har blant annet ment at feministene som leder an den fjerde bølgen i all hovedsak kommer fra middelklassen i velstående vestlige land, og at problemene de peker på egentlig ikke er så særlig viktige. For eksempel, blir det vist til at mange av sakene den fjerde bølgen tar for seg er å finne på internett, hvilket er et tegn på at det kun er de som har råd og tid til å bruke teknologiske duppedingser som blir utsatt for diskrimineringen som angivelig finner sted her. Andre mener at den fjerde bølgen av feminisme er svært frekk og ofte kan fremstå som nærmest bøllete, og at bevegelsen noen ganger har vist tegn til å gå for langt. Noen har blant annet argumentert at “metoo”-bevegelsen risikerer å gjøre at menn og kvinner ikke lenger kan ha normal sosial omgang med hverandre, ettersom det for eksempel blir tilnærmet ulovliggjort for menn å skulle gi kvinner komplimenter eller å ha noen som helst form for fysisk kontakt. Mange mener derfor at man må finne den riktige balansen.