Dersom man tidligere har deltatt i diskusjoner om feminisme eller lest i blader ment for kvinner, har man nok uten tvil kommet over frasen “sunn uansett størrelse” (eventuelt “sunn uansett fasong”). Organisasjonen Sunn Uansett Størrelse (Healthy at Every Size) oppstod en gang på 1960-tallet, og argumenterte for at vi som samfunn måtte forandre kulturen vår rundt estetikk og skjønnhetsidealer, ettersom de rådende oppfatningene om hva som er vakkert hadde negative konsekvenser for overvektige folk. Organisasjonen mente at dagens idealer gjorde at overvektige folk følte de måtte miste vekt for å kunne være attraktive, hvilket ofte hadde svært uheldige konsekvenser for deres mentale helse. I en artikkel fra 1967, skrev Lew Louderback at “Flere folk burde være tjukke!” der han blant annet argumenterte at “tynne feite folk” led psykisk og emosjonelt på grunn av at de ble tvunget til å diettere under deres naturlige kroppsvekt. Han argumenterte også med at dem som begikk seg ut på slike dietter gjerne bare gikk ned i vekt i en liten periode, før de igjen gikk tilbake til å være overvektige. Lew argumenterte også for at diettering generelt medførte negative emosjonelle følelser, mens at å spise uten å diettere gjorde at han selv og hans kone kunne slappe av og føle seg bedre mens de beholdt den samme vekten som før. Denne artikkelen fikk ingeniøren Bill Fabrey til å kontakte Louderback noen måneder senere, og tilby sin hjelp med å utføre research for Louderback sin bok. Fabrey hjalp senere Louderback med å sette opp organisasjonen National Association to Aid Fat Americans (NAAFA) i 1969, som var en veldedighetsorganisasjon. Senere skiftet organisasjonen navn til National Association to Advance Fat Acceptance, og den har siden skiftet navn til “Healty at Every Size”.

Sunn Uansett Størrelse viser til studier som viser at tiltak ment å føre til vekttap – som for eksempel diettering – sjeldent viser seg å være særlig effektivt. Istedenfor mener de at de aller fleste overvektige mennesker ikke vil ha muligheten til å gå ned i vekt og å oppnå en “normal” vekt uansett hvor lite eller hvor “sunt” de måtte spise, ettersom deres vekt er et resultat av lav forbrenning. De kan med andre ord ikke noe for deres størrelse, og det er dermed ikke riktig å skulle dømme dem for å være tjukke eller forvente at de skal enkelt kunne gå ned i vekt ved å gjøre forskjellige tiltak – og det er heller ikke riktig at de ikke er sunne bare fordi de er større enn folk flest. Hvorvidt man kan regnes for å være sunn eller ikke er for det første svært vanskelig å skulle måle. For det andre, avhenger dette av en hel haug med faktorer som ikke har noe som helst med ens kroppsvekt å gjøre. Det er i tillegg ved flere anledninger vist at folk ikke svarer riktig på spørsmål om hvor mange kalorier de inntar. I tillegg er det slik at overvektige gjerne spiser mer enn andre folk fordi de har et større energibehov nettopp fordi de er større og dermed har mer å skulle dra rundt på. Når man skal tvinge overvektige til å gå ned i vekt fører dette ofte til at de raskt går ned og opp i vekt, som faktisk kan være svært skadelig for en persons mentale helse – mye mer skadelig enn overvektighet i seg selv.

 

Som med så mange andre sosiale bevegelser som kommer med vitenskapelige påstander, har naturligvis også Sunn Uansett Størrelse blitt utsatt for en del kritikk opp gjennom tidene. Denne kritikken har hovedsakelig kommet fra medisinske miljøer, som blant annet mener at organisasjonen ikke har belegg for å påstå at man kan være sunn uansett hvor tykk man er. De viser gjerne til studier som viser at det faktisk finnes en sammenheng mellom overvekt og ting som hjerteproblemer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, komplikasjoner under fødsel, demens, kreft og astma. For eksempel, er det påvist at ens risiko for hjertefeil dobles dersom man har en BMI på over 30, og at et sted mellom 20% og 35% av hjertesykdommer er relatert til overvekt. Ifølge enkelte forskere, dør et sted mellom 100 000 og 400 000 amerikanere hvert år som resultat av overvekt. Det er i tillegg ikke funnet noen bevise for at det finnes overvektige som ikke spiser mer enn normalvektige, og de fleste undersøkelser viser at det motsatte ofte er tilfelle. Mange kritikere har tatt til orde for at de støtter mye av som det Sunn Uansett Størrelse står for – som at man ikke skal mislike folk bare fordi de er overvektige – men at de ikke kan stille seg bak organisasjonen så lenge den ikke holder seg til vitenskapen. De skarpeste kritikerne mener at det er direkte farlig å fortelle folk at de kan være sunne uansett hvor store de er – i verste tilfelle kan folk dø.